Seminar i.s.m. Cordemeyer & Slager / Advocaten en Rent-a-DPO

De AVG zal in 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Al jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen moeten vóór 25 mei 2018 zijn aangepast aan de AVG. Tijdens het seminar zullen we zowel de positie van de (verwerkings)verantwoordelijke als de bewerker/verwerker toelichten en reiken we je handvatten aan om je bedrijf AVG-ready te maken: niet alleen vanuit juridisch opzicht, maar ook vanuit het oogpunt van security en governance. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te behandelen.

We hopen je te zien op 28 november!

Programma

15.30  Ontvangst
15.45 Aanvang seminar
17.30 Afsluiting en borrel

Doelgroep en aanmelden

Directieleden en legal counsels van ICT-bedrijven.

Je kunt je voor dit kosteloze seminar hier aanmelden.

Locatie en ontvangst

Villa Amalia, Stationsplein 62, Baarn. Villa Amalia ligt recht tegenover het station van Baarn. In de directe omgeving zijn voldoende (gratis) parkeerplaatsen.

Over Rent-a-DPO en de sprekers

Rent-a-DPO is een initiatief van Cordemeyer & Slager / Advocaten, Richard Kranendonk, partner van Rent-a-CIO (specialist in IT governance en project management) en Paul van Domburg,(gespecialiseerd in cybersecurity) en combineert de disciplines governance, legal en cybersecurity in de advisering aan haar klanten over de AVG.

Irvette Tempelman is advocaat IT-recht bij Cordemeyer & Slager / advocaten, een niche kantoor voor de IT-branche. Irvette adviseert, procedeert en begeleidt IT-bedrijven op het terrein van het intellectuele eigendom, IT-recht, privacy recht en contractenrecht.