Ronde tafel bijeenkomst bij en met Van Diepen Van der Kroef over de bijzondere positie van de DGA als statutair bestuurder van zijn onderneming.

DGA’s zijn het boegbeeld van de onderneming en dragen een grote verantwoordelijkheid. Er wordt veel van hen geëist. Juridisch gezien hebben zij echter een precaire- en soms kwetsbare positie. Daarnaast liggen verschillende vormen van persoonlijke aansprakelijkheid op de loer. De rechtspersoonlijkheid van de onderneming biedt namelijk lang niet altijd de gewenste bescherming.

Tijdens deze bijeenkomst gaan wij aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden zowel in op de positie van de DGA als op diens aansprakelijkheidsrisico’s. In dit kader besteden wij ook aandacht aan de verhouding tussen de DGA, de (minderheids)aandeelhouder(s), Raad van Commissarissen en andere stakeholders. Verder bespreken we de verhouding tussen meerdere bestuurders en aandeelhouders. Wie heeft welke bevoegdheden en tot waar reiken hun bevoegdheden (intern en extern)?

Daarnaast geven we praktische handvatten hoe problemen opgelost en voorkomen kunnen worden.

Programma

15.45 uur      Ontvangst
16.00 uur      Aanvang ronde tafel
17.30 uur      Afsluiting en borrel

Doelgroep en aanmelden

DGA’s, commissarissen, (groot)aandeelhouders en legal counsels.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Ben Alfrink.

Locatie en route

De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Utrecht:

Maliebaan 10a
3581 CN Utrecht

Kijk voor de route op vandiepen.com

Over de sprekers

André Lieshout is partner op de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef, een advocatenkantoor met ongeveer 85 advocaten hoofdzakelijk actief voor het bedrijfsleven. André heeft met zijn 30 jaar ervaring als advocaat specialistische kennis van het arbeids- en ondernemingsrecht. Hij adviseert hoofdzakelijk bedrijven, waaronder multinationals, en instellingen onder meer over omvangrijke reorganisaties, aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidszaken, overnames en onrechtmatige concurrentie.

André Lieshout is voorzitter geweest van de Raad van Commissarissen van NAC Breda en heeft in die hoedanigheid én in zijn praktijk ruime ervaring opgedaan met de soms lastige positie van de statutair directeur.

Erik Jan Bijleveld is eveneens partner en richt zich op commerciële contracten en samenwerkingsovereenkomsten, waaronder handelsovereenkomsten, fusies & overnames, Joint Ventures, aandeelhouders- en managementovereenkomsten, participaties, VOF- en maatschapscontracten. Erik Jan adviseert, onderhandelt en procedeert over deze onderwerpen.

Erik Jan is huisadvocaat van diverse middelgrote bedrijven, familiebedrijven, bedrijven waar de aandelen in een beperkt aantal handen zijn en non-profit stichtingen. Hij heeft hier vaak de rol van counsel van het bestuur.

Verder is Erik Jan mediator en arbiter bij aandeelhoudersgeschillen en geschillen binnen samenwerkingsverbanden.