Seminar i.s.m. Cordemeyer & Slager / Advocaten.

In Brussel hebben de lidstaten van de Europese Unie een akkoord bereikt over een Europese Verordening voor bescherming van persoonsgegevens, afgekort AVG of GDPR. De AVG bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken om die gegevens te beschermen en breidt de privacy rechten van consumenten, werknemers, burgers en patiënten verder uit.

De AVG zal in 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Al jouw bedrijfsprocessen en informatiesystemen moeten vóór 25 mei 2018 zijn aangepast aan de AVG.

Tijdens het seminar zullen we zowel de positie van de (verwerkings)verantwoordelijke als de bewerker/verwerker toelichten en reiken we je handvatten aan om je bedrijf Wbp-proof en AVG-ready te maken. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te behandelen.

We hopen je te zien op 8 juni!

Programma

15.30 Ontvangst
16.00 Aanvang seminar
17.30 Afsluiting en borrel

Doelgroep en aanmelden

Directieleden en legal counsels van ICT-bedrijven.

Je kunt je voor dit kosteloze seminar aanmelden door een mail te sturen naar Ben Alfrink.

Locatie en ontvangst

The Hyve (HNK), Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht