Seminar bij en door Van Diepen Van der Kroef over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy. 

Nieuwe privacywetgeving

We staan uitgebreid stil bij de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze verordening geldt sinds 25 mei 2016, maar organisaties hebben tot 25 mei 2018 de tijd hun bedrijfsvoering hiermee in overeenstemming te brengen. Vanaf dat moment geldt er nog maar één privacywet binnen de gehele Europese Unie. Welke belangrijke veranderingen brengt dit met zich mee en wat betekent dit voor bedrijven? Hoe zorgt u ervoor dat u aan alle nieuwe regels voldoet? Ook zullen we nog kort de Wet meldplicht datalekken bespreken.

Privacy op de werkvloer

Verder zullen we ingaan op de ten aanzien van werknemers geldende privacyregels. Hoe zit het met de privacy van een zieke werknemer? Mag het een werknemer worden verboden zich bezig te houden met risicovolle activiteiten in zijn vrije tijd? Mogen camera’s opgehangen worden of telefoongesprekken worden opgenomen? Mag u in de mailbox van uw werknemer en wat zijn de regels bij het (laten) volgen van werknemers? Wat is hierbij de rol van de OR? Mede aan de hand van een aantal bepalende uitspraken gaan we de grenzen van wat wel en niet mag met u doornemen.

Grotere organisaties maken meer en meer gebruik van een ATS (applicant tracking system) bij het werven van personeel. Welke privacy aspecten dienen hierbij in acht te worden genomen? En wat zijn bijvoorbeeld de regels omtrent het bewaren van gegevens over sollicitanten?

Programma

14.45 uur      Ontvangst
15.00 uur      Aanvang seminar
17.00 uur      Afsluiting en borrel

Aanmelden voor 6 of 11 april

Geinteresseerden kunnen zich voor dit kosteloze seminar aanmelden door een mailtje te sturen naar Gerda van Leeuwen. Vermeld daarin je bedrijf, functie en telefoonnummer. Ben je 6 april verhinderd? Het seminar wordt 11 april herhaald. Kies je voor deze datum, geef dat dan in je reactie aan.

Locatie en route

Het seminar vindt plaats op het kantoor van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Utrecht:

Maliebaan 10a
3581 CN Utrecht

Kijk voor de route op vandiepen.com