Het Informatieberaad Zorg, een samenwerking tussen zorgkoepels en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, roept ict-leveranciers die leveren aan zorginstellingen en ict’ers die werkzaam zijn in de zorg op om deel te nemen aan vier open consultaties. Input wordt gevraagd over de WGCA-standaard, de implementatie van beelduitwisseling IHE, de Nederlandse Labcodetest en het programma Medmij.

Ict-leveranciers en it-professionals kunnen hun reacties per mail indienen. Zorg-ict’ers en zorgleveranciers kunnen om te beginnen hun hoofd buigen over de WCAG 2.0. Dit is de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, die voor de overheid geldt en eenvoudig gebruikt kan worden voor andere domeinen. Bij deze consultatie staat centraal wat de consequenties zijn van de toepassing van deze standaard en hoe zorginstellingen deze standaard denken toe te passen. Bij de raadpleging rondom het uitwisselen van elektronisch medisch beeldmateriaal staat het komen tot een nationale standaard en de gevolgen hiervan centraal. Voor de Nederlandse Labcodetest wil het Informatieberaad Zorg weten wat de consequenties zijn van deze uniforme code, die wordt gebruikt voor het uitwisselen van laboratoriuminformatie. Bij het overleg over MedMij is het doel ten slotte om inzicht te krijgen of de opname van het MedMij Afsprakenstelsel in de basisinfrastructuur breed gedragen wordt. Ook willen de betrokken partijen inzicht verkrijgen in eventuele aandachtspunten bij de implementatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen en bij de doorontwikkeling daarvan.

Bron: Computable