De omzet van Cegeka nam over 2014 met 17 procent toe tot ruim EUR 280 miljoen. Hiervan is 24 procent afkomstig uit Nederland. De bedrijfswinst steeg van EUR 14,5 tot EUR 19,7 miljoen. Deels is deze groei te danken aan acquisities. Circa 50 procent is het gevolg van organische groei.