Ordina kwam met zijn kwartaal- en jaarresultaten naar buiten, die een gemengd beeld lieten zien. Door afboekingen kwam er over 2013 een verlies van 4 ton in de boeken, bij een met een kleine zes procent gedaalde omzet tot EUR 377 miljoen. Maar de marges verbeterden en nog belangrijker is het feit dat de schuldpositie bij de banken op EUR 2,2 miljoen na is afgebouwd. Dat is wel eens anders geweest. Ordina heeft gedaan wat moest gebeuren en kan bij een aantrekkende markt gezondere resultaten gaan boeken.

Bronbericht: Ordina sloot het slotkwartaal van 2013 net als het derde kwartaal af met een lichte omzetstijging. Die bedroeg 0,8 procent, waarbij de omzet uitkwam op 99,2 miljoen euro. Lees: Ordina ziet broos herstel doorzetten.

Bron: Computable, 13 februari 2014