Terug

CA-ICT komt met sectorplan ICT

Sectorplan is het nieuwe toverwoord. Als onderdeel van het Sociaal Akkoord heeft minister Asscher hiervoor EUR 590 miljoen begroot, welk bedrag door het bedrijfsleven verdubbeld dient te worden. Branches dienen hiervoor sectorplannen te ontwikkelen. Voor de ICT-sector heeft CA-ICT hiervoor het initiatief genomen.

Bronbericht: CA-ICT heeft recent Sectorplan ICT ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit sectorplan moet bijdragen aan het wegnemen van een reeks knelpunten op de ict-arbeidsmarkt. Lees: Nederland ICT: Sectorplan ICT snel uitvoeren.

Bron: Computable, 14 november 2013