De grootaandeelhouders Cinven en Warburg Pincus hebben met een versnelde bookbuilding 20 procent van hun gezamenlijke aandelenbelang in Ziggo verkocht. Er resteert nu nog maar 17,1 procent, waarmee er steeds meer ruimte voor nieuwe aandeelhouders ontstaat. De aandelenkoers zal wel even onder druk komen te staan, maar bij eerdere verkopen was dit slechts van korte duur en herstelde de koers zich snel.

Bronbericht: Ziggo’s grootaandeelhouders Cinven en Warburg Pincus en hun co-investeerders willen 40 miljoen gewone aandelen in Ziggo verkopen via een versnelde bookbuilding. Lees: Grootaandeelhouders Ziggo verkleinen belang tot 17%.

Bron: Telecompaper, 19 maart 2013