Over de laatste drie maanden van 2012 liep de omzet van TomTom met een kleine 20 procent terug tot EUR 289 miljoen. Voor geheel 2012 was de afname 17 procent en kwam de omzet uit op EUR 1,06 miljard. De nettowinst over 2012 bedroeg EUR 129 miljoen, daarbij profiterend van een eenmalige belastingmeevaller. Voor 2013 verwacht TomTom een verdere afname van de omzet tot EUR 900 – 950 miljoen. Wie wordt de reddende engel?

Bronbericht: Navigatiebedrijf TomTom heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de winst zien stijgen naar 99 miljoen euro. Een jaar eerder ging het nog om 12 miljoen. Met dank aan een eenmalige belastingmeevaller. Lees: Winst voor TomTom, maar omzet blijft dalen.

Bron: Emerce, 12 februari 2013