De brancheorganisatie Nederland ICT verwacht voor 2013 een lichte groei van 0,3 procent, vergeleken met een daling van 0,5 procent in het afgelopen jaar. Zoals meestal trekt ook in 2013 software de kar met een verwachte groei van 2,5 procent. Gecorrigeerd voor inflatie is er dan nog steeds geen echte groei.

Bronbericht: Brancheorganisatie Nederland ICT verwacht dat de markt voor ict-producten en diensten zich in 2013 zich voorzichtig herstelt met een verwachte groei van 0,3 procent. Applicatiesoftware is de grootste groeier met een groei van 4 procent. Lees: Software stimuleert groei ICT-sector in 2013.

Bron: Computable, 8 januari 2013