Terug

Capgemini Nederland neemt afscheid van 200 FTE

De lopende reorganisatie van Capgemini Nederland raakt 200 FTE, die na de zomer hun spullen kunnen pakken. Op een formatie van ruim 5000 valt me dat mee. Capgemini trekt voor deze ronde EUR 75 miljoen uit. Omgerekend zou dat neerkomen op EUR 375.000 per vertrekkende medewerker. Hoewel Capgemini veel oudere medewerkers met lange dienstverbanden aan boord heeft zal dit toch niet de bedoeling zijn. Naast deze maatregel zullen ook salarissen worden aangepast, lees verlaagd. In september volgen de details.

Bronbericht: De directie van Capgemini Nederland en de ondernemingsraden hebben overeenstemming bereikt over het programma Turnaround 2012. Lees: 200 man eruit en salarisaanpassing Capgemini.

Bron: Automatisering Gids, 10 augustus 2012