Ctac schrijft weer zwarte cijfers

Er kan weer voorzichtig gelachen worden bij Ctac. Over de eerste helft van 2012 nam de omzet met 9 procent toe tot EUR 39,6 miljoen, waarover een winst resulteerde van EUR 0,5 miljoen. Een jaar eerder was dat nog een verlies van EUR 1,4 miljoen. Het is nog geen...

Ordina weet schade te beperken

Over de eerste zes maanden van 2012 nam bij Ordina de omzet over voortgezette activiteiten weliswaar met 7,8 procent af tot EUR 202 miljoen, maar de brutomarge bleef ongewijzigd 3,7 procent. De omzetdaling is min of meervergelijkbaar met die bij collegae, zoals...

Licht verlies voor ICT Automatisering

Over de eerste helft van dit jaar nam de omzet van ICT Automatisering met 2,3 procent toe tot EUR 40,2 miljoen. Het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering kwam uit op EUR 1,4 miljoen, twee ton minder dan een jaar geleden. Onder meer door het wegvallen van een...

Boek Qurius kan bijna dicht

Qurius kwam met zijn halfjaarcijfers naar buiten en die liegen er niet om. Door afboekingen op goodwill kwam het nettoverlies uit op maar liefst EUR 22,3 miljoen over een omzet van EUR 35,6 miljoen. Operationeel bedroeg het verlies EUR 3,2 miljoen. Qurius kreeg acute...