De vlag kon misschien uit in Hilversum. Na jaren van soms flinke verliezen bleef er voor Inter Access over 2011 een winst van EUR 0,7 miljoen onder aan de streep over. Over 2010 bedroeg het verlies EUR 3,3 miljoen. De omzet nam verder af van EUR 97,5 miljoen tot EUR 83,4 miljoen. Het verloop was met 20 procent nog fors. Ultimo 2011 waren er nog 436 medewerkers in dienst. Dat waren er ooit ruim 1000. Over 2011 werden er gemiddeld 155 flexwerkers ingezet. Hoop geeft moed?

Bronbericht: Inter Access heeft na jaren van verlies in 2011 weer winst geboekt, zij het bescheiden (0,7 miljoen euro). In 2010 schreef de ict-dienstverlener nog rode cijfers (3,3 miljoen euro). Lees: Inter Access ziet in 2011 winst terug keren.

Bron: Computable, 4 april 2012