Over 2011 kwam de omzet van Ordina uit op EUR 426 miljoen, vrijwel gelijk aan die over 2010. Dat geeft de burger moed, zeker als je dit vergelijkt met de omzetontwikkeling van de grotere concullega’s. De organisatie is vereenvoudigd en dankzij de aandelenemissie van eind vorig jaar zijn de financiele ratio’s flink verbeterd.

Bronbericht: Ordina
heeft zijn bruto winst vorig jaar met 10 procent zien afnemen, naar 16,3 miljoen euro. Dit ondanks een nagenoeg gelijk gebleven omzet van 424 miljoen euro. Lees: Ordina houdt omzet op peil.

Bron: Automatisering Gids, 28 februari 2012