Ordina houdt omzet op peil

Over 2011 kwam de omzet van Ordina uit op EUR 426 miljoen, vrijwel gelijk aan die over 2010. Dat geeft de burger moed, zeker als je dit vergelijkt met de omzetontwikkeling van de grotere concullega’s. De organisatie is vereenvoudigd en dankzij de aandelenemissie...

LBi buigt verlies om in winst

Mede door acquisities nam de omzet van internetbureau LBi met 12 procent toe tot EUR 197 miljoen. Verlies werd omgebogen in een winst van EUR 18 miljoen. Dat is een flinke stap. In Nederland werd nog wel omzet ingeleverd,maar het bedrijf heeft mindere tijden...

Dramatisch kwartaal voor HP

De eerste maanden van HP’s gebroken boekjaar zijn slecht uitgepakt. De omzet daalde met 7 procent tot USD 30 miljard en de nettowinst met maar liefst 44 procent tot USD 1,47 miljard. Dat doet zeer. HP zit qua positionering ergens tussen IBM en Apple, maar die...

Benelux ook zorgenkindje voor Atos

Alle grote IT-dienstverleners hebben het moeilijk in de Benelux. Zo ook Atos dat hier 6,3 procent omzet inleverde. Die kwam uit op EUR 942 miljoen. Voor het gehele bedrijf is Atos positiever gestemd.Bronbericht: IT-dienstverlener Atos boekte in 2011 een lichte...