Automatisering Gids heeft de werkgelegenheid bij de Top 50 grootste ICT-bedrijven in kaart gebracht. Op de schattingen per ultimo dit jaar valt wellicht nog wel wat op te merken. AG’s conclusie is dat de middelgrote bedrijven nog steeds groei vertonen. Dat strookt met mijn waarnemingen binnen Skillcity. Valt het dus mee of is het stilte voor de storm?

Bronbericht: Tot dusverre heeft de werkgelegenheid bij de grotere IT-bedrijven in Nederland nog niet ernstig te lijden gehad van de kwakkelende conjunctuur. Lees: Top 50 middelgrote IT-bedrijven groeien nog.

Bron: Automatisering Gids, 12 december 2011