Over de eerste zes maanden van dit jaar nam de omzet van LBi met 10,8 procent toe tot EUR 94,5 miljoen. Het verlies van vorig jaar werd omgebogen in een winst van nog net geen EUR 10 miljoen. Vooral in Duitsland liepen de zaken met een groei van 21 procent voorspoedig. Dat gold niet voor Nederland, waar geen groei was.

Bronbericht: Internet- en marketingbureau LBi Nederland laat een kleine omzetdaling zien in de eerste zes maanden van het jaar. De verkoopresultaten in de omgevende landen stegen niettemin dankzij een omzetplus van 21 procent in Duitsland. Lees: Kleine omzetdaling LBi Nederland.

Bron: Emerce, 28 juli 2011