Het Utrechtse Dataman ging eind vorig jaar failliet, waarna de activiteiten werden overgenomen door iTricity. Dat was achteraf bezien geen gelukkige zet, want ook iTricity is recent failliet gegaan. Inter Access en CTB namen noodgedwongen gezamenlijk activiteiten van iTricity over, maar lieten het voormalige Dataman achter bij de curator. Unified Solutions zag hier wel heil in en neemt het restant nu over. Het kan verkeren…

Bronbericht: De Utrechtse dataopslagspecialist Unified Solutions heeft infrstructuurspecialist Dataman voor een onbekend bedarg overgenomen van de curator. Eind 2010 werd het failliete Dataman overgenomen door Itricity. Lees: Unified Solutions koopt Dataman van iTricity.

Bron: Computable, 6 april 2011