SAP kwam met haar voorlopige cijfers over het vierde kwartaal van 2010 en die zien er goed uit. Over geheel 2010 is de omzet met 17 procent toegenomen tot EUR 12,45 miljard. Tegen constante valuta bedroeg de omzetstijging 10 procent. De dalende lijn uit 2009, toen de omzet met 9 procent kromp, is omgebogen. De verkoop van nieuwe licenties nam relatief meer toe, wat natuurlijk ook goed nieuws is. Hoe de winst uitpakt is nog niet bekend, deels door het geschil met Oracle aan wie een schadevergoeding van USD 1,5 miljard betaald moet worden.

Bronbericht: SAP heeft 2010 afgesloten met een zeer goed resultaat. Het terrein dat in 2009 verloren ging, is daarmee meer dan teruggewonnen. Maar de veroordeling in een rechtszaak tegen Oracle dreigt wel een forse hap te nemen uit de winst. Lees: 2010 voor SAP jaar van herstel.

Bron: Automatisering Gids, 14 januari 2011