Stimulering van innovatie via subsidies werkt niet goed. Volgens minister Verhagen. Er zal meer geld in de vorm van (zachte) leningen verstrekt worden en minder in de vorm van giften of subsidies. Voor mij klinkt dit als een ordinaire bezuinigingsmaatregel, hoewel ik het kappen in het subsidieoerwoud wel van harte ondersteun. Wat mij betreft mag de markt nog veel meer zijn werk doen. Een ander ballonnetje betrof de houding van de overheid bij aanbestedingen. Er dient meer ruimte te komen voor middelgrote en kleinere bedrijven. Dit hebben we al vaker gehoord… maar misschien gaat het nu wel lukken.

Bronbericht: Overheidssubsidies op innovatie hebben niet goed uitgepakt. Het kabinet gaat de stimulering van innovatie daarom op andere leest schoeien. Lees: Verhagen geen subsidie meer voor innovatie.

Bron: Automatisering Gids, 27 januari 2011