Het gaat om de tarieven van freelancers, die door Freelancematch.nl onderzocht zijn. Daaruit blijkt dat software testers en ontwikkelaars van met name mobiele applicaties de hoogste tarieven hebben. 101 euro per uur om precies te zijn. Andere groepen zoals webontwikkelaars zitten hier flink onder. Dat testers dit relatief hoge tarief hebben, bevreemdt mij. De hierin gespecialiseerde bedrijven zitten hier flink onder.

Bronbericht: Softwaretesters en ontwikkelaars van mobiele applicaties zijn de best betaalde freelancers in ons land. Uit onderzoek van Freelancematch.nl onder ruim 2800 freelancers blijkt dat zij gemiddeld een uurtarief rekenen van 101 euro. Lees: Softwarespecialisten zijn duurste freelancers.

Bron: Automatisering Gids, 17 juni 2010