Er wordt nog steeds gespeculeerd of die ‘double dip’ er nu wel of niet aan zit te komen. Terugkijkend op de berichten van de afgelopen weken kun je maar tot een conclusie komen. Veel partijen denken nog dat de markt dit jaar licht zal groeien. Overigens vergeleken met een slecht 2009. Wij zullen e.e.a. binnen ons netwerk met een online enquete onderzoeken. Het bureau Canalys heeft dit voor geheel Europa gedaan. Met name onder de groep IT-resellers. In bijgesloten artikel staan veel redenen waarom we niet al te optimistisch mogen zijn. Ook niet met een sterkere dollar, die de prijzen hier zal opdrijven.

Bronbericht: De ICT-industrie gaat moeilijke maanden tegemoet. Het in het eerste kwartaal ingezette economische herstel zal pijnlijk worden geremd door financiele problemen van de Europese overheden. Lees: Tweede economische recessie remt ICT.

Bron: ChannelWorld, 1 juni 2010