Jan Baan begon in 2001 met Cordys, waarin later de VC Argonaut is ingestapt. Ook 2009 was met EUR 17 miljoen verliesgevend. De omzet bedroeg EUR 26 miljoen. Het enige lichtpuntje is het feit dat de licentieomzet met 56 procent is toegenomen. Hoe lang kan dit nog duren? Tot nu toe is er voor circa USD 220 miljoen geïnvesteerd en met name Argonaut zal toch wel eens positieve resultaten, lees: winst, willen zien. Een partnership met Google moet soelaas bieden.

Bronbericht: Het Nederlandse softwarebedrijf Cordys heeft in 2009 een verlies geboekt van 17 miljoen euro. Het bedrijf had voor het afgelopen jaar winst voorspeld, maar dat is niet uitgekomen. Lees: Cordys boekt 17 miljoen verlies.

Bron: Computable, 23 juni 2010