Terug

Mijn 1000ste posting

Een memorabel moment. De afgelopen vijf jaar heb ik het ICT-nieuws actief gevolgd en er gemiddeld 1 keer per dag een posting aan gewijd. Een selectie hiervan komt vervolgens maandelijks in onze nieuwsbrief terecht. De teller staat op 999 en met dit bericht maak ik de 1000 dus vol. Tijd om even stil te staan en me af te vragen of ik zo door moet gaan. De trouwe lezer weet dat ik me merendeels beperk tot berichten over bedrijfsresultaten, financieringen, fusies en overnames en de markt in algemene zin. Ik mijd berichten over producten. Aankondigingen laat ik meestal ook voor wat ze zijn. Ik vat nieuws samen, maar voeg er ook steeds vaker en explicieter mijn eigen mening aan toe. Mijn vraag aan jou is of ik zo door moet gaan of niet. Zijn er liefhebbers om als blogposter de gelederen te versterken? Laat iets van je horen, positief of niet, zodat ik te weten kom hoe het mogelijk anders kan.

Bronbericht: Geen.