Terug

Snelle groei verbruik stroom door ICT

Over de periode 2006 – 2008 nam het ICT-gerelateerde elektriciteitsverbruik landelijk met 12 procent toe. Twee maal zoveel als gemiddeld. Dat blijkt uit een onderzoek van Tebodin. Een kleine 8 procent van de elektriciteitsconsumpte wordt door ICT veroorzaakt, zowel in bedrijven en huishoudens. De datacenters veroorzaken de grootste toename. Deze trend moet natuurlijk gekeerd worden. De provincie Utrecht start hiertoe eind dit jaar een project gericht op de vergroening van ICT in de regio. Wij zullen dit als Skillcity ondersteunen.

Bronbericht: Het ICT-gerelateerde elektriciteitsgebruik is tussen 2006 en 2008 met 12 procent gestegen; dat is twee maal zo snel als de stijging van het totale elektriciteitsverbruik. Dat is vooral te wijten aan een groei van het aantal datacenters en groeiend ICT- en tv-gebruik in huishoudens. Lees het hele bericht.

Bron: Automatisering Gids, 15 oktober 2009