Softwarebedrijf Infor (waar de oude Baan-productlijn is ondergebracht) heeft haar organisatiestructuur aangepast en brengt het kostenniveau terug. Dit gebeurt stapsgewijs, zodat er in formele zin geen sprake is van collectief ontslag en de bonden dus buiten de bedrijfspoort worden gehouden. Juridisch zal het wel kloppen, maar daarmee is ook alles gezegd.

Bronbericht: Bij Infor in Nederland verdwijnen zeventien banen. Naar verwachting volgt er over een paar maanden nog een pluk. Baan-oudgediende Theo Koster wordt de nieuwe ‘contry manager’ voor de Nederlandse activiteiten. Lees het hele bericht.

Bron: Computable, 17 maart 2009