Terug

Werkloosheid in ICT loopt weer op

Afgaande op de maandelijkse rapportage van het CWI kan geconcludeerd worden dat het keerpunt bereikt is. De werkloosheid onder automatiseerders neemt niet langer af. Na een maand is dat natuurlijk nog geen trend, maar afgaande op de aangekondigde reorganisaties bij ondermeer HP en Sun lijkt me de conclusie duidelijk. Op dit moment staan 6000 ICTers als werkloze bij het ICT ingeschreven.

Bronbericht: Het aantal werkloze automatiseerders in Nederland neemt weer toe. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CWI. Lees het hele bericht.

Bron: Automatisering Gids, 20 november 2008