Iedere sector heeft zijn eigen Kees de Kort. Voor de IT is dit Bert Landman. Beiden staan model voor kritische analyses en afwijkende geluiden. Kees de Kort doet dit voor de financiele sector en de beurzen en is dagelijks te horen op BNR. Landman ziet de werkgelegenheid in de IT-sector de komende tien jaar structureel teruglopen. Niet zozeer door de huidige kredietcrisis (hoewel dit zeker ook een bijdrage zal leveren), maar vooral door de effecten van offshoring. Dit is een totaal ander geluid dan dat van ICT-Office, die de tekorten aan personeel juist verder zien oplopen. Maar daar heeft de branchevereniging natuurlijk ook belang bij. Wie gelijk heeft, weten we over enkele jaren. Als ik nu zou moeten kiezen, dan breng ik mijn stem uit op Landman.

Bronbericht: De werkgelegenheid in de IT zal tot 2018 flink dalen vanwege offshoring, stelt een Nederlandse consultant. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is snel voorbij. Lees het hele bericht.

Bron: Webwereld, 21 oktober 2008