Ordina kwam met haar halfjaarcijfers naar buiten en anders dan bij Capgemini en Logica vielen deze niet mee. De omzet groeide nog wel met 16 procent tot ruim EUR 360 miljoen, maar de nettowinst daalde met 51 procent tot EUR 5,9 miljoen. En dat is natuurlijk veel te laag. De omzet en winstverwachtingen zijn voor de tweede helft van 2008 naar beneden bijgesteld. De relatief nieuwe BPO-tak nam sterk toe in omvang, maar deze draagt nog altijd niet bij aan de winst. Op de beurs werd het aandeel hard afgestraft. Het verloor meer dan 15 procent.

Bronbericht: In het afgelopen halfjaar steeg de omzet van Ordina met 16 procent tot 360,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) daalde licht tot 25,4 miljoen euro. De verwachtingen ten aanzien van omzet en winst voor 2008 als geheel zijn flink naar beneden bijgesteld. Lees het hele bericht.

Bron: Automatisering Gids, 19 augustus 2008