Op de in Melbourne gehouden Gartner Emerging Trends conferentie werden tien nieuwe technologieën als ‘disruptive’ en dus bepalend voor de komende vijf jaar behandeld: virtualisatie, sociale netwerken en sociale software, web mashups, cloud computing, ubiquitous computing en nog vijf andere. In bijgaand bericht staan ze alle tien op een rij.

Bronbericht: Gartner presenteert de tien meest ‘disruptive’ technologieën die het ‘IT-landschap de komende vijf jaar gaan vormgeven’. Zo voorspelt het onderzoeksbureau dat tachtig procent van de bedrijfsapplicaties in 2010 uit web mashups zal bestaan. Lees het hele bericht.

Bron: Computable, 2 juni 2008