Het betreft een sanering bij de Nederlandse dochter, die al enige tijd voor een substantieel deel van de verliezen van LBI International zorg draagt. Een en ander zal ook te maken hebben met de versnelde integratie van de overgenomen activiteiten van Satama in Nederland met die van Lost Boys. Het bericht staat wel in schril contrast met het verloop bij de andere grotere internetbureaus, die nog steeds schreeuwen om nieuw personeel. Een een-tweetje is dus snel gemaakt, lijkt me.

Bronbericht: Twee slechte kwartalen bij Lost Boys in Nederland hebben geleid tot overcapaciteit. Dus moeten er mensen gedwongen de deur uit. Het lek moet spoedig boven komen om weer winst te maken na de moeizame integratie van aankopen. Lees het hele bericht.

Bron: Emerce, 2 juni 2008