De branchevereniging ICT~Office roept al jaren dat de tekorten op de arbeidsmarkt verder zullen toenemen en kwam nu eindelijk met een plan om het imago van de bedrijfstak middels een grootscheepse campagne te verbeteren. Daarvoor moest het geld vooral van andere partijen komen, waaronder het CA-ICT. Nu dat niet lukt, laat ICT~Office het plan voor wat het is en gaat weer over tot de orde van de dag. Dat typeert de machteloosheid van de vereniging, die ook wel wat aan haar eigen imago mag doen. Ik zou me als lid afvragen waar de (flinke) contributies wel aan worden besteed.

Bronbericht: De campagne die het imago van de bedrijfstak ICT in Nederland moet verbeteren, gaat niet door. Initiatiefnemer branchevereniging ICT~Office heeft de doelstelling van de grootscheepse imagocampagne laten vallen, omdat het de financiering niet rond krijgt. Lees het hele bericht.

Bron: Automatisering Gids, 14 maart 2008