Het Amerikaanse YouNoodle, zelf ook een start-up, heeft een applicatie ontwikkelt die het succes of falen van technologie start-ups in kaart brengt. Daarmee zouden investeerders hun beslissing om wel of niet geld in een jonge onderneming te stoppen, kunnen onderbouwen. Het succes van YouNoodle staat of valt natuurlijk bij het gebruikte algoritme, dat natuurlijk niet wordt prijsgegeven. Voor de ondernemers is het wellicht een handig tool om hun kansen in te schatten.

Bronbericht: De start-up YouNoodle voorspelt met eigen software de succeskansen van andere start-ups. Is de computer een slimmere investeerder dan de durfkapitalist? Lees het hele bericht.

Bron: Sprout, 21 februari 2008