Ik las dit weekend in het FD het bericht over de resultaten van Capgemini over 2007. De nettowinst nam met 50 procent toe van EUR 293 naar EUR 440 miljoen. Het bedrijf verwacht over 2008 een brutowinstmarge van 8,5 procent te kunnen behalen. Over 2007 bedroeg deze 7,4 procent. Het aangekochte Kanbay uit India heeft positief bijgedragen.

Bronbericht: Geen