Terug

VC-adviseurs somber over eigen branche

Op het 2e cross network cafe en de voorafgaande themabijeenkomst stond venture capital centraal. Het publiek bestond dan ook uit 2 type mensen: de ondernemer die (eventueel) geld zoekt, en de geslaagde ondernemer die (eventueel) geld te bieden heeft. Henny van der Pluim, Venture Capital, schreef nav dit cafe een column met de volgende inleiding. ‘Hoe gezellig het ook was, ik proefde een sombere ondertoon. Niet onder de aanwezige ondernemers, die allemaal een "gouden idee" hadden. Maar juist onder de venture capital deskundigen, de bemiddelaars, de adviseurs en de investeerders. Zo langzamerhand weten venture capital watchers dat kapitaalzoekende bedrijven slechts zelden met succes kapitaal aantrekken. Onderzoeken wijzen uit: in 2 op de 100 gevallen. Ook is volstrekt helder aan welke voorwaarden die bedrijven voldoen die met succes kapitaal kunnen aantrekken en welke daar niet in slagen. Sterker nog, daar bestaat bij venture capital deskundigen vrijwel consensus over. ‘In zijn column geeft hij inzicht in 14 bepalende factoren. Doe er je voordeel mee.

Bronbericht: Column Henny van der Pluim, Venture Capital