Terug

Nieuwe Truffle 100 van Europese softwarebedrijven

De nieuwe Truffle 100 is uit. Deze geeft een overzicht van de 100 grootste Europese softwarebedrijven. Gebaseerd op de omzetten van 2006. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de consolidatie van deze sector dus een handig overzicht. Evenals vorig jaar zijn slechts drie bedrijven uit Nederland opgenomen, die gezamenlijk 2,5 procent van de totale omzet voor hun rekening nemen: Exact, Unit 4 Agresso en vreemd genoeg ook ICT Automatisering. Exact is gestegen en neemt nu een 11e plek in. Unit 4 daarentegen is gezakt van de 7e naar de 15e plek. Dat komt door de verkoop van de security-activiteiten. Nog steeds mis ik TomTom, die door de opstellers van de lijst klaarblijkelijk niet als softwarebedrijf wordt gezien.

Bronbericht: Geen