Terug

Relatief weinig allochtonen in ICT

In 2005 was slechts 7 procent van de ICT-beroepsbevolking van allochtone afkomst. Dat is dus geen afspiegeling van onze samenleving. Werkgevers zeggen dit wel na te streven, maar de cijfers spreken hen tegen. Skillcity is betrokken bij het initiatief Onbegrensd Talent, dat zich richt op de opleiding en plaatsing van ICT-ers met een arbeidsbelemmering. Ook daar komen we, ook nu in 2007, de nodige vooroordelen tegen.

Bronbericht: De toegevoegde waarde van culturele diversiteit voor werkgevers is evident: creativiteit, innovatie, nieuwe afzetmarkten en een schat aan arbeidspotentieel. Ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn maar weinig bedrijven actief met het aantrekken van allochtoon ICT-talent. Lees het hele bericht.

Bron: Automatisering Gids, 16 november 2007