In 2006 groeide het aantal IBM-medewerkers in India met 16.000 tot 52.000. Na de VS is India qua grootte inmiddels de tweede vestiging. In de VS waren er ultimo 2006 127.000 medewerkers bij IBM in dienst. In totaal heeft het concern circa 300.000 medewerkers, waarvan dus een kleine 20 procent in India. Ook andere ICT-bedrijven willen ondanks de minder aantrekkelijke fiscale regelingen flink groeien in India, zoals Atos Origin, die dit bij haar jaarcijfers bekend maakte.

Bronbericht: IBM’s personeelbestand groeide in 2006 met 8 procent, vooral dankzij de aanwas in India. In totaal kwamen er in 2006 ruim 26.000 IBM-personeelsleden bij, waarvan ongeveer 16.000 in India. Lees het hele bericht.

Bron: Automatisering Gids, 1 maart 2007