Capgemini en Communicum tekenden op 12 februari jl. een samenwerkingsovereenkomst rondom het het ‘Drive Your Talents’ programma. Dit programma richt zich op professionals die hun eigen ontwikkeling meer inhoud willen geven. In de training wordt de nadruk gelegd op het ontplooien en benutten van talenten en op de energie die hieruit voort kan komen.

Bron:www.academy.capgemini.nl, 1 maart 2007