Vorige week werd voor het eerst de ‘Cross Media Monitor’ gepubliceerd. In dit door iMMovator en Hogeschool INHOLLAND uitgevoerde onderzoek zijn verschillende trends van de ICT en creatieve industrie en dan vooral in relatie tot de regionale economie in kaart gebracht, waaronder de ontwikkeling van de arbeidsmarkt over de afgelopen 10 jaar in de verschillende centra (Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Amersfoort en Almere). Amsterdam en Utrecht blijven op het gebied van ICT de grootste groeiers. Het rapport kan als opmaat voor het binnen halen van flinke subsidies (Pieken in de Delta) worden gezien. Ben benieuwd of de verschillende steden gezamenlijk een front kunnen vormen.

Bronbericht: Noordvleugel van de Randstad leidt groei in creatieve en ICT-industrie in Nederland. Lees het hele bericht.

Bron: Planet Multimedia, 23 februari 2007