Ook Exact kwam met haar cijfers over 2006 naar buiten en deze lieten een gezonde groei zien, die merendeels autonoom gerealiseerd is. De omzet nam met 7,8 procent toe tot ruim EUR 242 miljoen. Met een nettowinst van EUR 34,1 miljoen bedroeg het netto rendement ruim 14 procent. Exact zit zo ruim in haar cash dat de gehele winst als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. De nieuwe CEO Patel lijkt de zaak dus onder controle te hebben, maar zal toch ook op zoek moeten naar overnames die substantieel gaan bijdragen. De eerste target zal een omzetniveau van EUR 300 miljoen zijn.

Bronbericht: Exact heeft de omzet in 2006 met 7,8 procent weten te verhogen tot 242,1 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 34,1 miljoen euro, 6,4 procent meer dan in 2005. Lees het hele bericht.

Bron: Automatisering Gids, 8 februari 2007