Eindelijk wordt er weer een risicokapitaaltransactie gemeld: Prime Technology Ventures verstrekt EUR 2 miljoen eigen vermogen aan de infrastructuur specialist NetDialog. NetDialog zal het geld ondermeer aanwenden voor het opzetten van een Engelse vestiging. PTV investeert in ICT en technologiebedrijven en was met haar investeringen eerder succesvol met exits bij MarketXS en Watermark.

Bronbericht: NetDialog, pioneer in the emerging Business Service Orchestration market, today anounces the closing of a financing round of EUR 2 million.

Bron: www.ptv.com, 17 januari 2007