Terug

ICT in 2007: ‘Terug naar de toekomst’?

Ernst & Young publiceerde deze week de nieuwe editie van het jaarlijkse onderzoek ‘Trends in ICT’. De teneur is positief, in ieder geval als het gaat om de verwachtingen over de bestedingen in 2007. Er worden al weer vergelijkingen gemaakt met de overspannen periode van nu bijna 10 jaar geleden. Verder worden er veel open deuren ingetrapt: schaarste op de arbeidsmarkt, toenemende offshoring, mislukte projecten en zo meer. De kwaliteit zou in algemene zin wel vooruit gaan en wat dat betreft zouden we niet bang hoeven te zijn dat het opportunisme van eind jaren negentig weer terug keert. Eerst zien en dan geloven, zou ik willen zeggen. Het geheugen van het bedrijfsleven is over het algemeen niet zo groot.

Bronbericht: Trendsrapport ziet Hollands welvaren en een flinke groei voor de zakelijke ICT branche. Maar het schort nog aan zelfvertrouwen en innovatiedrang. Lees het hele bericht.

Bron: Planet Multimedia, 7 december 2006