Terug

1 op de 3 ICT-vacatures lastig in te vullen

Het CBS is met haar jaarlijkse rapport ‘ De digitale economie’ naar buiten gekomen. Het is een grondige analyse van talloze gegevens over 2005, dus helaas van inmiddels een jaar geleden. Het leest als veel oud nieuws, maar is wel een onderbouwing en kwantificering van de trends, waar we mee te maken hebben. Zo zouden er circa 10.000 moeilijk in te vullen vacatures zijn. Op jaarbasis wel te verstaan. Moeilijk is natuurlijk een rekbaar begrip. Zelf denk ik dat het er inmiddels aanzienlijk meer zijn, hetgeen het ingetreden stuntwerk op de arbeidsmarkt verklaart. En de grotere bedrijven zullen weer sneller tot overnames over gaan.

Bronbericht: Het aantal vacatures in de ICT steeg de afgelopen jaren weer flink. Van de 29.000 vacatures die per jaar ontstaan zijn er gemiddeld zo’n 10.000 lastig in te vullen. Lees het hele bericht.

Bron: Computable, 21 december 2006