De afgelopen jaren zijn er verschillende inspanningen verricht om de kloof tussen onderwijsinstellingen en ondernemers te slechten. Voor de ICT-sector heeft dit klaarblijkelijk geen resultaat gebracht. Het lijkt op een impasse. Mijn eigen insteek: door de alsmaar grotere schaalgrootte van de onderwijsinstellingen wordt het voor deze steeds moeilijker om de dynamiek van de ICT-sector bij te benen. Terug naar kleinere instellingen dus met meer parttime docenten, die ook in het bedrijfsleven actief zijn. Bij de faculteit Kunst, Media & Technologie van de HKU lukt dit overigens wel heel aardig.

Bronbericht: ICTers die net van de universiteit komen zijn beter voorbereid op de praktijk dan starters met een HBO-diploma. Maar beide kunnen de hoge verwachtingen van werkgevers niet waarmaken. Lees het hele bericht.

Bron: Automatisering Gids, 15 september 2006