De troonrede en onderliggende kabinetsplannen zijn inmiddels gelezen. Evenals de verschillende partijprogramma’s blinken ook deze beleidsstukken niet uit in ambitie en creativiteit. Dat is althans de mening van ICT-Office en EPN. Wat mij betreft zou ‘ less more’ kunnen zijn. Liever een beperker aantal initiatieven, die voldoende worden gedragen door de verschillende ministeries en stakeholders, dan dat ieder ministerie voor zijn eigen parochie preekt. Dat laatste is nu meer het geval.

Bronbericht: Brancheorganisatie ICT-Office en lobbyclub EPN trekken een frons in het voorhoofd bij het lezen van de begrotingen van de diverse ministeries voor 2007. Ze missen het nodige elan. Lees het hele bericht.

Bron: Planet Multimedia, 20 september 2006