Terug

ICT-salarissen niet gestegen, of toch wel?

Ernst & Young en Berenschot kwamen met op het eerste gezicht tegenstrijdige onderzoeken naar buiten. Ernst & Young richt zich in haar ICT-barometer op een groep van 500 tot 600 managers. Berenschot daarentegen heeft 1500 professionals onderzocht. Die laatste groep geeft een stijging van 6,3 procent aan. Of het nu wel of niet waar is, de managers zullen dit niet snel willen erkennen, teneinde een nieuwe loonspiraal te voorkomen. Of dat gaat lukken zal de toekomst ons leren.

Bronbericht: De beloningen van ICT-personeel zijn in 2006 nauwelijks gestegen, zegt Ernst & Young. Salarissen van ICT-werkers zijn flink toegenomen, stelt berenschot vast. Lees het hele bericht.

Bron: The INQUIRER, 20 juni 2006