Het Ministerie van EZ en lokale overheden richten zich sterk op het stimuleren van kennis en innovatie in regionale netwerken. Met name in regio’s waar sectoren geclusterd zijn zouden bedrijven kunnen profiteren van veel kennisuitwisseling. Maar klopt het wel dat bedrijven kennis uitwisselen met andere organisaties in de regio? En op welke manier vindt die kennisuitwisseling eigenlijk plaats?

Het Ruimtelijk Planbureau benadert in juni in samenwerking met Skillcity en de Universiteit Utrecht een groot aantal ICT-bedrijven in de regio Midden-Nederland met een telefonische vragenlijst. Deze richt zich op het bedrijf in het algemeen, de werkervaring van de ondernemer en medewerkers, en de relaties van het bedrijf met andere bedrijven en organisaties.

De rapportage geeft Skillcity en overheden input om een meer effectief beleid te voeren voor het stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven. Skillcity heeft haar bedrijfsgegevens eenmalig ter beschikking gesteld aan het RPB. Ben je een ICT-ondernemer en bekend bij ons netwerk, dan zul je zeker benaderd gaan worden.