Terug

CPB uit kritiek op gesubsidieerd Gate-project

Nog maar net zijn de miljoenen euro’s toegewezen aan het Utrechtse Gate-project of het CPB stelt deze subsidiering ter discussie. Gate beoogt het grootste en beste onderzoekscentrum op het gebied van gaming, simulatie en training in Europa te vormen. Het CPB twijfelt hardop aan de effectiviteit van dit project. Nog 23 andere projecten zijn tegen het licht gehouden. Aan Gate is 10 miljoen euro toegewezen. De kosten worden over een periode van vijf jaar geschat op het dubbele.

Bronbericht: Veel ICT-projecten die door de overheid worden gesubsidieerd, zijn gedoemd te mislukken, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Eén van de projecten waarover het CPB negatief oordeelt, is de Game research for training and entertainment, ook wel Gate geheten. Lees het hele bericht.

Bron: Webwereld, 2 mei 2006